Cổ đông sẽ có quyền mua ưu tiên như thế nào trong công ty?

by Benjamin
343 views
Quyền mua trước của cổ đông là gì?

Quyền ưu tiên được cung cấp cho các cổ đông hiện hữu của công ty; để tránh việc pha loãng cổ phần sở hữu của họ một cách không tự nguyện. Quyền này cho họ cơ hội mua một khoản lãi tương ứng với bất kỳ đợt phát hành cổ phiếu phổ thông nào trong tương lai.

Nó thường phải được bao gồm trong các điều khoản thành lập, nhưng điều này có thể phụ thuộc vào luật pháp hiện tại.

Quyền ưu tiên ảnh hưởng đến cổ đông như thế nào

Giả sử rằng Công ty A có 100 cổ phiếu đang lưu hành và bạn sở hữu 10 cổ phiếu trong số này. Điều này mang lại cho bạn 10% quyền sở hữu. Ban giám đốc quyết định bán thêm 100 cổ phiếu với giá $ 50 để mở rộng vốn. Điều này sẽ làm giảm quyền sở hữu của bạn còn 5% (10 cổ phiếu chia cho 200 cổ phiếu đang lưu hành); nếu quyền ưu tiên không tồn tại.

Quyền mua trước giúp bảo vệ quyền sở hữu công ty của các cổ đông

Cổ đông thường được phát “chứng quyền đăng ký” tại thời điểm mua ban đầu; với chính xác số lượng cổ phiếu họ được quyền mua ưu tiên. Bạn sẽ đồng ý mua hoặc đăng ký 10 cổ phiếu của các cổ phiếu mới; nếu bạn thực hiện quyền ưu tiên của mình để duy trì lãi suất tương ứng.

Sau đó, bạn sẽ bỏ cho $ 500 (10 cổ phiếu mới với giá chào $ 50). Lúc đó, bạn sẽ sở hữu 20 trong số 200 cổ phiếu đang lưu hành. Bạn vẫn sẽ sở hữu 10% cổ phần của toàn bộ công ty.

Có ích cho bạn:   Sở giao dịch chứng khoán có những đặc điểm gì nổi bật?

Lợi ích đối với công ty:

Lợi ích chính của quyền ưu tiên đối với các công ty là giúp họ tiết kiệm tiền.

Họ phải thông qua một ngân hàng đầu tư để bảo lãnh phát hành; khi các công ty muốn chào bán cổ phiếu mới ra công chúng và đây là một quá trình tốn kém. Việc công ty bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện tại sẽ rẻ hơn nhiều so với việc bán cho công chúng.

Đừng bỏ qua bất cứ mục nào để đảm bảo quyền lợi của bạn.

Bất lợi đối với công ty:

Một số công ty chọn loại bỏ quyền ưu tiên; vì có thể gây bất tiện khi họ cố gắng huy động tiền mặt từ phát hành cổ phiếu.

Một ví dụ là khi một công ty phát hành cổ phiếu mới với giá thấp hơn giá cổ phiếu hiện đang giao dịch; họ biết rõ rằng cổ đông thiểu số sẽ không thể mua cổ phiếu mới như một phần quyền ưu tiên.

Cổ đông đa số có thể tận dụng cơ hội để tăng đáng kể vị thế sở hữu của mình; đồng thời giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông thiểu số.

related posts