Điểm vào lệnh Forex dễ dàng và đơn giản theo chiến lược dài hạn

by Benjamin
402 views

Điểm vào lệnh Forex là một phần quan trọng của tất cả các chiến lược. Đây là thời điểm mà tất cả vốn của bạn gặp rủi ro. Nếu điểm vào lệnh đẹp, bạn có thể nhẹ nhõm và yên tâm giữ lệnh. Bài viết sẽ mang đến cho bạn mô hình giá cơ bản để vào lệnh hiệu quả.

Điểm vào lệnh Forex dễ dàng và đơn giản cho Swing Trading

Sử dụng các điểm Swing xác định điểm vào lệnh Forex:

Đối với điểm Swing Low:

  1. Nến đầu tiên tạo ra mức đáy thấp.
  2. Nến thứ hai tạo mức đáy thấp hơn.
  3. Nến thứ ba tạo mức đáy thấp cao hơn mức hai.

Nến thứ ba này cho biết phe bán đã yếu và giá có khả năng sẽ đảo chiều.

Đối với một điểm Swing High:

  1. Cây nến đầu tiên tạo ra mức đỉnh cao.
  2. Nến thứ hai tạo mức đỉnh cao hơn.
  3. Nến thứ ba tạo mức đỉnh thấp hơn mức hai.

Nến thứ ba này cho biết phe mua đã yếu và giá có khả năng sẽ đảo chiều.

Hãy xem một số ví dụ:

Mô hình Swing Low cơ bản

Mô hình bao gồm mức đáy (1), mức đáy (2), sau đó là mức đáy (3) ? Đây là mô hình Swing Low cơ bản. Điểm vào lệnh ở nến thứ ba.

Mô hình Swing High cơ bản

Mô hình bao gồm mức đáy (1), mức đáy (2), sau đó là mức đáy (3) ? Đây là mô hình Swing High cơ bản. Điểm vào lệnh  sẽ nằm ở nến thứ 3.

Có ích cho bạn:   Dầu thô và USD có mối quan hệ như thế nào?

Điểm vào lệnh sau sóng điều chỉnh:

Nếu giá đang ở xu hướng tăng, bạn nên cân nhắc vào lệnh khi giá đã trải qua những ngày điều chỉnh liên tiếp trước khi điểm Swing hình thành … Mô hình Swing xuất hiện cuối sóng điều chỉnh chính là dấu hiệu đảo chiều tốt.

Vào lệnh sau sóng điều chỉnh

Kết hợp sử dụng điểm Swing tại các mức kháng cự – hỗ trợ sẽ gia tăng tỉ lệ thành công lên cao và hạn chế rủi ro vào lệnh.

related posts