Giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán của một công ty

by Benjamin
165 views
Giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán của một công ty

Trader quyết định mua cổ phiếu của công ty bất kỳ sẽ xem xét các số liệu nhất định. Giá trị vốn hóa là số liệu cho phép đánh giá rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư cổ phiếu.

Giá trị vốn hóa là tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành của một công ty. Nó cho bạn biết tổng số tiền mà các nhà đầu tư đã đặt vào cổ phiếu công ty.

Cách tính toán giá trị vốn hóa của một công ty trên thị trường chứng khoán

Tính toán vốn hóa thị trường của một công ty

Để tính toán vốn hóa thị trường của một công ty, tất cả những gì bạn cần làm là nhân giá hiện tại của cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Vốn hóa thị trường cho phép các công ty được xếp hạng theo quy mô. Dưới đây là 3 danh mục vốn hóa thị trường phổ biến:

Các công ty lớn (giá trị vốn hóa lớn – large cap)

Đây là các công ty có vốn hóa thị trường bằng hoặc lớn hơn 10 tỷ (£ / € / $). Hầu hết các công ty này đều có lịch sử lâu đời. Một số còn rất nổi tiếng trên truyền thông. Họ thường là những công ty đầu ngành và nói chung đang phát triển chậm; không nhất thiết phải tạo ra lợi nhuận ngắn hạn khổng lồ. Tuy nhiên, chúng tạo ra lợi nhuận vững chắc trong dài hạn. Đây chính là các khoản đầu tư có rủi ro thấp.

Có ích cho bạn:   Cổ phiếu - Định nghĩa và những đặc điểm cần quan tâm

Các công ty trung bình (giá trị vốn hóa trung bình – mid cap)

Những công ty này có giá trị từ 2 đến 10 tỷ (£ / € / $). Họ đã được thành lập lâu, nhưng vẫn có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Đây được coi là một khoản đầu tư rủi ro hơn so với các công ty lớn được đề cập ở trên.

Các công ty nhỏ (giá trị vốn hóa nhỏ – small cap)

Các công ty này có giá trị vốn hóa thị trường từ 300 triệu đến 2 tỷ (£ / € / $). Nhìn chung, họ là những công ty mới và có tiềm năng phát triển tốt trong tương lai. Cổ phiếu vốn hóa nhỏ được coi là rủi ro hơn 2 loại phía trên. Chúng có xu hướng hạn chế về nguồn lực và dễ bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế.

Nguyên nhân nào khiến vốn hóa thị trường biến động?

Có 2 điều có thể làm cho giá trị vốn hóa thị trường của một công ty biến động:

 • Giá cổ phiếu tăng hoặc giảm. Ví dụ, giá cổ phiếu tăng nhanh chóng nếu công ty tung ra một sản phẩm mới đầy hứa hẹn hoặc báo cáo lợi nhuận lớn. Nhưng giá cũng có thể giảm nếu công ty thu hồi một sản phẩm có sai sót hoặc lỗi nghiêm trọng.
 • Tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của một công ty tăng lên khi nó bán cổ phiếu mới để huy động vốn. Việc này nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư lớn (nhà máy, thiết bị, v.v.) hoặc mở rộng kinh doanh. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành giảm nếu công ty mua lại một số cổ phiếu của mình; một quá trình trả lại tiền cho các cổ đông. Vốn hóa thị trường do đó cũng được liên kết với số lượng cổ phiếu có sẵn.
Có ích cho bạn:   CFD - Hợp đồng chênh lệch CFD là gì?

Ngay cả khi “chia tách cổ phiếu” thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, nó không ảnh hưởng đến giá trị vốn hóa thị trường của công ty.

Giá trị vốn hóa của một số công ty lớn nhất thế giới (tham khảo)

Top các công ty có giá trị vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán

 • Saudi Aramco: 2 nghìn tỷ USD
 • Apple: 1,970 nghìn tỷ USD
 • Microsoft: 1,634 nghìn tỷ USD
 • Amazon: 1,612 nghìn tỷ USD
 • Alphabet (Google): 1,113 nghìn tỷ USD
 • Alibaba: 831 tỷ USD
 • Facebook: 812 tỷ USD
 • Tencent Holdings: 693,10 tỷ USD
 • Berkshire Hathaway (công ty bảo trợ của Warren Buffet): 509 tỷ USD
 • Visa: 436 tỷ USD

related posts