Phân tích cơ bản cần quan tâm đến các chỉ số gì?

by Benjamin
221 views

Các chỉ số phân tích cơ bản sử dụng để xác định mức độ lành mạnh của nền kinh tế. Bạn thường sẽ thấy lịch kinh tế được sử dụng để theo dõi các chỉ số này. Các thị trường phản ứng khi các chỉ số kinh tế được công bố.

Các chỉ số của phân tích cơ bản:

Quyết định Chính sách Tiền tệ, Tuyên bố Tỷ giá của Ngân hàng Trung ương

Báo cáo chỉ ra xu hướng có thể xảy ra của lãi suất chuẩn do các ngân hàng trung ương thiết lập.

Tin tức là nền tảng của phân tích cơ bản

Số việc làm (Bảng lương, Yêu cầu Thất nghiệp, Tỷ lệ Thất nghiệp) trong phân tích cơ bản:

Dữ liệu việc làm cho biết mức độ và sức khỏe của khu vực việc làm của một nền kinh tế. Chúng là một phần quan trọng trong niềm tin kinh doanh và chi tiêu của người tiêu dùng.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Cho biết giá trị của những gì một nền kinh tế đang sản xuất.

Có ích cho bạn:   Giao dịch thành công cần phương pháp và tâm lý đúng

Cán cân thương mại trong phân tích cơ bản:

 Cho biết mức thâm hụt hoặc tín dụng đối với các đối tác thương mại.

Doanh số Bán lẻ

Cho biết người tiêu dùng đang chi tiêu bao nhiêu và mua những mặt hàng nào.

Chỉ số giá tiêu dùng và nhà sản xuất (CPI và PPI)

Các chỉ số lạm phát cho biết mức giá đang tăng lên. Chúng được các ngân hàng trung ương sử dụng làm điểm tham chiếu để xác định liệu lãi suất.

Phân tích cơ bản có vai trò quan trọng

Khảo sát Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) và Niềm tin Người tiêu dùng

Các cuộc khảo sát tâm lý kinh tế được coi là các chỉ số kinh tế hàng đầu.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT)

Báo cáo COT được CFTC phát hành hàng tuần cho biết các loại nhà giao dịch hợp đồng tương lai khác nhau đang định vị mình như thế nào trên thị trường kỳ hạn.

Hợp đồng tương lai và quyền chọn mở

Tổng số hợp đồng phái sinh được giao dịch trên sàn giao dịch chưa được đóng.

Các cuộc khảo sát tâm lý của nhà giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật thăm dò khác nhau với mục tiêu thu hút cảm xúc của thị trường.

related posts