Sở giao dịch chứng khoán có những đặc điểm gì nổi bật?

by Benjamin
372 views
Sở giao dịch chứng khoán là gì?

Sở giao dịch chứng khoán là nơi mua bán cổ phiếu. Chúng cho phép các nhà đầu tư mua bán cổ phần của các công ty trong khung pháp lý nhất định.

Sở giao dịch chứng khoán là gì?

Sở giao dịch chứng khoán có thể là một không gian vật lý hoặc một không gian ảo. Chúng được quản lý chặt chẽ và đa phần đều hoạt động giao dịch điện tử.

Các sàn giao dịch chứng khoán hiện nay rất chuộng giao dịch điện tử.

Các sở giao dịch chứng khoán niêm yết tại Hoa Kỳ là Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq. NYSE đang là Top 1. Họ yêu cầu các công ty duy trì giá cổ phiếu ít nhất là 4 USD.

Nếu một cổ phiếu không giao dịch trên sàn niêm yết; nó vẫn có thể giao dịch trên thị trường (OTC). Thị trường này ít chính thức và ít được quản lý hơn.

Các cổ phiếu giao dịch OTC này thường sẽ liên quan đến các công ty nhỏ hơn. Các cổ phiếu này không đáp ứng yêu cầu niêm yết trên các sàn chứng khoán đã thành lập.

Cách thức hoạt động 

Khi một doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, chủ sở hữu của những cổ phiếu mới sẽ muốn bán cổ phần vào một ngày nào đó. Nếu không có sàn giao dịch chứng khoán, những chủ sở hữu này sẽ phải tìm người mua bằng cách đến gặp bạn bè, gia đình và các thành viên cộng đồng. Sàn giao dịch giúp tìm người mua dễ dàng hơn trong thị trường thứ cấp.

Có ích cho bạn:   Tại sao bạn nên giao dịch các cổ phiếu đang có xu hướng ?

Với một sàn giao dịch, bạn sẽ không bao giờ biết người ở đầu bên kia giao dịch là ai. Đó có thể là một nhân viên đã nghỉ hưu cách xa nửa vòng trái đất. Đó có thể là một tập đoàn bảo hiểm trị giá hàng tỷ đô la; một quỹ tương hỗ được giao dịch công khai  hoặc một quỹ đầu cơ.

Sàn giao dịch hoạt động giống như một cuộc đấu giá. Các nhà giao dịch tin rằng một công ty sẽ có lợi nhuận tốt sẽ mua vào; trong khi những người tin rằng công ty đi xuống sẽ bán ra. Người mua muốn có được mức giá thấp nhất để bán kiếm lời sau này; trong khi người bán thường tìm kiếm mức giá cao nhất.

Diễn biến đáng chú ý

Tại Hoa Kỳ, vào ngày 17 tháng 5 năm 1792, một nhóm 24 người môi giới chứng khoán đã gặp nhau bên ngoài số 68 Phố Wall ở Thành phố New York. Họ đã ký Thỏa thuận Buttonwood nổi tiếng. Thỏa thuận này đã tạo ra Hội đồng Giao dịch & Chứng khoán New York (NYSEB).

Nhu cầu tiện lợi là nguyên nhân dẫn đến việc thành lập sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới.

Vào năm 1863, NYSEB chính thức được đổi tên thành Sở giao dịch chứng khoán New York. Ngày nay, hầu hết mọi người gọi nó là NYSE.

Sàn giao dịch chứng khoán NYSEB những ngày đầu thành lập.

Có một thời, Hoa Kỳ có các sàn giao dịch chứng khoán khu vực phát triển mạnh; đây là các trung tâm tài chính lớn. Ví dụ, ở San Francisco, Sở giao dịch chứng khoán Thái Bình Dương có một hệ thống cởi mở; nơi các nhà môi giới sẽ xử lý các lệnh mua bán cho các nhà đầu tư địa phương muốn mua hoặc thanh lý cổ phần sở hữu.

Hầu hết trong số này đã bị đóng cửa hoặc sáp nhập sau sự phát triển của giao dịch điện tử. Mạng điện tử hiệu quả hơn nhiều trong việc tìm kiếm thanh khoản để một nhà đầu tư ở California có thể dễ dàng bán cổ phần cho một người nào đó ở Zurich.

related posts